Bli Ett med Dina standarder! - nyheterna i 3:e generationens standarder 

Nu har den gemensamma 7strukturen för de 4 generiska ledningssystemen börjat att användas i allt flera ledningssystem vilket gjort det enklare att vara certifierad för flera perspektiv. En nyttoeffekt med de nya standarderna har blivit en förenklad och tydligare systematik för att genomföra förbättringar genom en utvecklad hantering av risker och aspekter.

All målstyrning har förenklats med gemensam metodik oberoende på ledningssystem med kategoriseringar av indikatorer som kan visa på en förbättrad prestanda.

Fråga om ditt seminarium via Teams, gör det till ett unikt tillfälle att planera/lära för de egna framtida utvecklingsmöjligheterna.
 

Nya möjligheter för en resurseffektivare värdekedja*

Kunskap erbjuds till företag/organisationer som vill förbättra sin prestanda och få en resurseffektivare värdekedja och även förbättra säkerheten i värdekedjan, studera även ISO 28001, Supply Chain Security Management Systems.  

Sedan starten år 1993 har jag tillhandahållit kunskap för att utveckla ledningssystem i tillverkande och tjänsteproducerande 
sektorer (f.n. 39).

Jag genomför internrevisioner och är rådgivare för ledningssystem enligt 4 generiska standarder ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001 och sektorspecifika standarder. Sedan 1.1 2022 är jag även konsultanställd av Swedac att bedömma ackrediterade cetifieringsorgan enligt ISO/IEC 17021-1:2015. Mitt arbete som certifieringsrevisor för 3 olika ackrediterade certifieringsorgan avslutades 31.12 2021 med anledning av mitt nya avtal med Swedac.

*dvs. produkter och tjänster som i hela värdekedjan ständigt förbättras genom en systematisk processfokusering med de 4 generiska perspektiven (aspektgrupperna) för kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö/ säkerhet baserat på ett ekonomiperspektiv.