Lennart Piper
Enklare att använda flera ISO standarder i ledningssystemet  

Nu har den gemensamma strukturen för de 4 generiska ledningssystemen börjat att användas i allt flera ledningssystem vilket gjort det enklare att vara certifierad för flera perspektiv. 
En nyttoeffekt med de nya standarderna har blivit en förenklad och tydligare systematik för att genomföra förbättringar genom en utvecklad hantering av risker och aspekter.
All målstyrning har förenklats med gemensam metodik oberoende på ledningssystem med kategoriseringar av indikatorer som kan visa på en förbättrad prestanda.
 vkedja4.jpg

Nya möjligheter för en resurseffektivare värdekedja*

Kunskap erbjuds till företag/organisationer som vill förbättra sin prestanda och få en resurseffektivare värdekedja och även förbättra säkerheten i värdekedjan,
studera även ISO 28000:2022 - Ledningssystem för säkerhet och motståndskraft i värdekedjan.

Sedan starten år 1991 har jag tillhandahållit kunskap för att utveckla ledningssystem i tillverkande och tjänsteproducerande 
sektorer.

Jag genomför revisioner och är rådgivare för ledningssystem enligt 4 generiska standarder ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001 och sektorspecifika standarder.
Sedan januari 2022 är jag även konsultanställd av Swedac att bedömma ackrediterade cetifieringsorgan enligt ISO/IEC 17021-1:2015.
Jag har över 10 års erfarenhet och mer är 1500 revisonsdagar som certifieringsrevisor för 3 olika ackrediterade certifieringsorgan som avslutades 31.12 2021 med anledning av mitt arbete för Swedac från 2022.

*dvs. produkter och tjänster som i hela värdekedjan ständigt förbättras genom en systematisk processfokusering med de 4 generiska perspektiven (aspektgrupperna) för kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö/ säkerhet baserat på ett ekonomiperspektiv.